Coronavirus

Er zijn op dit moment ongeveer 2.000 patiënten gediagnosticeerd met het Coronavirus waarvan er een tiental zijn overleden. Verreweg de meeste van deze patiënten wonen in de Chinese stad Wuhan of zijn daar recentelijk geweest.

Besmettelijkheid

Het virus lijkt niet erg besmettelijk, mens-op-mens besmetting is aangetoond maar komt niet vaak voor. De familieleden van patiënten met het virus zijn niet vaak ziek geworden. Er is een kans dat het virus ook naar Nederland komt door een patiënt die reist. Buiten China is er naast de oorspronkelijke patiënten nog geen verspreiding van het virus geweest.

Symptomen Coronavirus

De symptomen van het virus zijn longklachten, kortademigheid en koorts.

Heeft u deze symptomen en bent u in de afgelopen 14 dagen in Wuhan geweest?

Neem dan zo snel mogelijk contact op met de huisarts en geef aan dat u een verdenking Coronavirus heeft. De huisarts zal dit vervolgens met de GGD en het RIVM coördineren.

Geef nauwkeurig aan:

  • Wanneer u in Wuhan geweest bent.
  • Waar in Wuhan u bent geweest.
  • Of u een markt met vis of levende dieren heeft bezocht.

Bent u niet in Wuhan geweest en heeft u toch deze symptomen?

Dan is het niet waarschijnlijk dat u het virus heeft. U kunt contact opnemen met de praktijk voor regulier advies.

Verdere informatie

Voor verdere informatie verwijzen wij u door naar de websites van het RIVM en de NHG, zie hieronder de links van de websites van: